Allmänt:

på LeatherFactory.se har du ångerrätt i 14 dagar om inget annat anges.

Samtliga priser anges inklusive moms.

Leveranstiden är under normala omständigheter 1-6 dagar arbetsdagar.

Om du är under 18 år krävs målsmans tillstånd att handla på LeatherFactory.se

Alla försök till bedrägerier polisanmäls.

Frågor via mail ang. Köp/beställning svaras inom 48h

Vi garanterar att alla varor är i äkta skinn om inget annat anges 

Fri Frakt erbjudantet gäller endast över det belopp som anges på aktuell erbjudande och med Posten AB som fraktleverantör samt tjänsten Postpaket (Mypack). Vill ni ha DHL Servicepoint som fraktbolag tillkommer en avgift. 

Genom att godkänna avtalet vid köptillfället förbinder du dig som kund att samtycka villkoren och accepterar köpet som en bindande beställning. 

 

Orderbekräftelse:

Efter vi mottagit din beställning skickar vi ett orderbekräftelse inom ett dygn. I orderbekräftelse står ordernummer och kundnummer. Det är dessa nummer ni använder när ni kontaktar oss.

 

LeatherFactory.se/Jewel House AKM AB reserverar sig för eventuella ”tryckfel” på denna webbplats. Vi kan heller inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

 

Outlösta paket/postförskott

Försändelser som ej lösts ut debiteras en expeditionsavgift på 450kr för fraktkostnader samt administrativa kostnader. Har ni valt till postförskott läggs ytterligare 50kr för postens avgifter på expeditionsavgiften (50kr + 450kr). 

 

 Vid utebliven betalning lämnas ärendet över till inkasso.

 

Ångerrätt & Reklamation

Du har full ångerrätt och byttesrätt inom 14 dagar från att du mottagit varan. Du står själv för frakten vid retur eller byte om inget annat anges. Vid alla returer, byten eller reklamationer måste du kontakta oss innan du skickar varan. LeatherFactory har upptill 30 dagar att betala tillbaka beloppet. På det beloppet som skall betalas tillbaka har vi rätt att dra av en summa motsvarande värdeminskningen på det ursprungliga beloppet tillföljd av användande av produkten i större utsträkning än vad som är nödvändigt för att fastställa funktion och egenskap.


Varan/Paketet skickas till: 

LeatherFactory.se

Västerlånggatan 10

11129 Stockholm


och du kan nå oss på 

Email: Help@leatherfactory.se

Tel:     08 20 48 60

Fax:    08 24 94 42


Är paketet skadat måste detta anmälas på plats. Är skadan/felet på varan, måste det anmälas så fort som möjligt. Efter kontakt med oss får du en returfraktsedel för att skicka tillbaka varan. Alla reklamationer måste godkännas av Leatherfactory.se / Jewel House AKM AB innan ni skickar varan till oss.

 

Vid giltiga reklamationer står LeatherFactory.se/Jewel House AKM AB för returfraktkostnaderna. Pengarna för varan och frakten betalas inom 30 dagar.

 

När vi mottagit varan vid giltiga reklamations ärenden gör vi följande:

  1. Om möjligt reparerar vi varan.

  2. Du får en ny vara.

  3. Du får tillbaka pengarna för varan samt fraktkostnaden.

 

 

Fakturaköp via SveaWebPay 

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av LeatherFactory.se överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 10 dagar.Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso

 

SveaWebPay Delbetala

Svea Ekonomi AB erbjuder er att, efter godkänd kreditprövning som sker efter ni fyllt i personuppgifterna i kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Ett kontoavtal innebär att ni får en kredit som ni kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle ni betalar till Svea så kan ni disponera motsvarande kreditutrymme som ni amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer ni genom att kryssa i det alternativ som passar er bäst. Ni åtar er att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att ni varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val ni gjort. Självklart kan ni betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra. Om ni vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden - den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill ni ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan ni kontakta Svea på telefon 08 – 51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea, om ni utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper ni i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad. Om ni inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för er räkning att betala era inköp hos LeatherFactory.se. Har Du några frågor så kan du ringa 08 – 51493113 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10,000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.

Läs mer om allmänna villkoren på:

http://www.sveawebpay.se/kontovillkor 

 


 

Force Majeure.

LeatherFactory.se / Jewel House AKM AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

 

_______________________________

LeatherFactory.se ägs och drivs av:

Jewel House AKM AB

Västerlånggatan 10

11129 Stockholm

Org Nr: 556209-8367

Tel: 08 20 48 60

Styrelsesäte: Stockholm

Innehar F-skattesedel